Slimme beveiliging is meer dan alleen een intelligente camera

Slimme beveiliging is meer dan alleen een intelligente camera. Iedereen kent die reclame van “even Apeldoorn…” waar de tech entrepreneur demonstreert hoe intelligent zijn product wel is. Niet wetende dat hij zojuist twee inbrekers toegang heeft verschaft tot zijn intelligente designhuis en zijn nog intelligentere designauto.

Als het over beveiligingssystemen gaat, gaat het al snel over techniek en allerlei intelligentie. En hoewel deze zaken zeker een onderdeel kunnen uitmaken van je beveiligingssysteem, maken ze het niet automatisch slim. Slimme beveiliging is namelijk niet alleen techniek, het is een concept.

Een van de zaken waar we in deze tijd veel over horen, is de inzet van thermische camera’s om iemands lichaamstemperatuur te meten. Op deze manier kunnen organisaties (winkels, maar ook publieke ruimten) controleren of het publiek dat binnenkomt een verhoogde temperatuur heeft, wat een indicatie kan zijn voor een besmetting met het Coronavirus.

In theorie klinkt dat heel goed, maar wat als die ene persoon met een verhoogde temperatuur net over de parkeerplaats gerend is? Is die verhoogde lichaamstemperatuur dan een oorzaak van het rennen, of komt die verhoging ergens anders vandaan? En hoe controleer je dat?

Dit is nog los van de economische en ethische vragen die hierbij komen kijken.

Niet de techniek, maar het doel

De belangrijkste vraag voor een goede beveiliging is dus niet: ‘Welke technologie is het beste?’ De belangrijkste vraag voor slimme beveiliging is: ‘Wat is mijn doel en welke techniek kan mij helpen dat doel te bereiken?’ Wil je bijvoorbeeld het systeem gebruiken om patronen te herkennen, het gedrag van je publiek analyseren om je assortiment beter te programmeren of wil je de meldkamer videoverificatie laten doen tijdens de nachtelijk uurtjes? Pas hierna komt de vraag welke techniek je hierbij kan ondersteunen en bovenal hoe integreer je dat in je bestaande systeem en je bedrijfsprocessen?

IPCAM

Om samen de beste oplossing voor je organisatie te kunnen bepalen, maken we bij DVRS onde rmeer gebruik van onze IPCAM methode. De afkorting IPCAM staat voor:

– Inventariseren: Wat is je doel, hoe kunnen we dat bereiken, welke (externe) factoren spelen een rol daarin en hoe ziet het er op locatie uit; Zie tevens de procedures in de NEN-EN-IEC 62676-4

– Projecteren: Het systeemontwerp inclusief site planning

– Controleren: Werkt wat we bedacht hebben

– Aanleggen: Het installeren en in gebruik nemen van alle techniek

– Managen: Werken met het systeem, van welke locatie dan ook

Samen doorlopen we alle stappen, nemen de tijd om te kijken wat voor jouw organisatie specifiek is en hoe technologie, zoals intelligentie in camera’s en de Cloud, daarbij kunnen ondersteunen. De focus ligt op de eerste stappen: Wat wil ik nu eigenlijk bereiken? De techniek volgt later. Je volgt hiermee tevens aan een aantal belangrijke spelregels van de AP die we in een van de volgende blogs zullen behandelen.

Wil je meer weten over onze IPCAM-methode en hoe we jouw organisatie kunnen helpen om zo een slim beveiligingssysteem te ontwikkelen? Neem dan gerust contact met ons op.